Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.07.2020 ora 07.00 – 30.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. 
Pe râurile din bazinele hidrografice ale Vedei, Bârladului, Jijiei, bazinul inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Suceava, Moldova, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinul superior al Bistriței, Trotușului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, la s.h. Șivița (360+50) – jud. GL.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.07 – 30.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creștere pe sectorul Bechet – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.07.2020 ora 07.00 – 31.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Siretului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, ale afluenților Prutului și cele din Dobrogea, unde vor fi staționare.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, la s.h. Şiviţa (360+40) – jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr.Măgurele , în creştere pe sectorul Zimnicea – Galați şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.