Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Moldova, Bistrița, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna şi Bârlad, unde se situeză sub normalele lunare cu valori cuprinse intre 30-90% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cozd – Dacia (200+10)-jud.BV, Secaș – Colibi (300+50)-jud.AB, Ciric – Iași (170)-jud.IS, Tecucel – Tecuci (360+19)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
-COTA DE PERICOL râul Ozunca la stația hidrometrică Batanii Mari (300+40)-jud.CV;
-COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cormoș – Brăduț (210)-jud.CV, Noul – Noul Român (500+70)-jud.SB, Bolătău – Poiana Largului (250+40)-jud.NT;
 -COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orăștie – Grădiștea de Munte (65+3)-jud.HD,  Râul Negru – Lemnia (300+70)-jud.CV, Baraolt – Baraolt (300+76)-jud.CV, Pluton – Pluton (150+10)-jud.NT. 
În interval au fost emise două ATENŢIONĂRI şi două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.52 din 27.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29 – 30.07.2018 a fost În creştere având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.07.2018 – 31.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele superioare Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, unde vor fi în scădere și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi de munte.
Se menţine AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.52 din 27.07.2018 până la ora 2400.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.