Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.06.2020 ora 07.00 – 30.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crasna, bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Someșului Mic, Crișului Repede și Mureșului și numai prin propagare pe cursul inferior al Trotușului și pe cursul mijlociu și inferior al Prutului și în general în scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu depășiri ale COTELOR DE APᾸRARE s-au produs pe unele râuri din zonele de deal și de munte din vestul, nordul, centrul și estul ţării, ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Barcău, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Oltului, Trotușului, bazinele inferioare ale Crasnei, Bistriței, Moldovei, bazinele superioare ale Timișului și Jijiei, cursul Prutului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bahlui și Bârlad, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTA DE PERICOL râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+50) – jud. BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Prisăcani (520+54) – jud. IS și Prut – Drânceni (630+48) – jud. VS;
COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Mara – Vadu Izei (180+12)-jud.MM, Prut – Ungheni (460+127) – jud.IS, Prut – Fălciu (500+43) – jud. GL, Prut Oancea (440+32) – jud. GL și Jijia – Chipereşti (400+61) – jud.IS. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 29.06.2020.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.06 – 30.06.2020 a fost în scădere, având valoarea de 8200 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia –Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.06.2020 ora 07.00 – 01.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Someșului, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului și Crișului Repede și cursul Prutului – aval Ungheni, unde vor fi în creștere numai prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri din zonele de deal și de munte din nordul, centrul și estul ţării, ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Ca urmare a propagării viiturii pe râul Prut se vor situa peste:
COTA DE PERICOL  râul Prut la s.h. Stânca-aval (375+25)-Jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+60) – jud.IS, Prut – Drânceni (630+60) – jud.VS și Prut – Fălciu (550+5) – jud. GL;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut Oancea (440+42) – jud. GL și Jijia – Chipereşti (400+53) – jud.IS. 
În interval se va situa la COTA DE ATENȚIE râul Iza  la stația hidrometrică Vadu Izei (300)-jud.MM.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 29.06.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.