Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.06.2019
ora 07.00 – 30.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Bârladului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului, Timişului şi Putnei, unde au fost în creştere prin propagare şi relativ staţionare pe râurile din Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, cursul Prutului, cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului și Bârladului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Sucevei.
Se situează:
COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+3)-jud.GL;
COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+27)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.06 – 30.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 6300 m3/s,sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
Se situează peste peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Isaccea (380+16) – jud. TL și Tulcea (320+4) – jud. TL.

 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.06.2019 ora 07.00 – 01.07.2019 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului şi Bârladului, unde vor fi în creştere prin propagare şi relativ staţionare pe râurile din Dobrogea debitele vor fi staționare.
Se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Oancea (440+20)-jud.GL şi Şiviţa (360+73)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelul la Isaccea se va mai situa peste FAZA I DE APĂRARE cu 8 cm.