Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
29.01.2021 ora 07.00 – 30.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei și Jiului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă. Pe râurile din bazinele hidrografice Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente pe râurile din Transilvania și Moldova au fost în extindere și intensificare iar pe cele din bazinele superioare ale râurilor din sudul țării s-au menținut fără modificări semnificative.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Rm. Sărat, Bistrița, Moldova, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și  râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se  situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+25)-jud. SM (sector îndiguit)
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 29.01.2021
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.01.2021 – 30.01.2021 a fost în  creștere,   având   valoarea  de  7300 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
30.01.2021 ora 07.00 – 31.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, bazinele mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului și bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagarii, staționare pe râurile din bazinele hidrografice Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în ușoară extindere și intensificare.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+5)-jud. SM
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.8 din 29.01.2021
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.