Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.01.2020 ora 07.00 – 30.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna unde au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor și cursurile inferioare ale Crasnei și Barcăului.
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din sudul și estul ţării, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Siret, Prut, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și bazinul superior al Crișului Repede, au fost în diminuare și restrângere, determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu.
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Someșul Mare,  bazinul superior al Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Tur, unii afluenți ai Crișurilor (Iad, Borod, Moneasa) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Moravița, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Crişului Negru, cursul mijlociu și inferior al Crasnei,  pe unii afluenţi ai Someşului ( Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa,  Râul Mare), ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Cerna, Beica, Cungrișoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.01.2020 – 30.01.2020 a fost staţionar, având valoarea de 2650 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Zimnicea – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.01.2020 ora 07.00 – 31.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș unde vor fi în scădere și cursurile inferioare ale Crișurilor, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din zonele de deal și munte din nordul, centrul, sudul și estul țării vor fi în diminuare și restrângere determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Olteniţa – Tulcea si relativ staţionare pe sectorul Corabia – Giurgiu.