Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.01.2019 ora 07.00 – 30.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crişuri, Bega, Timiş mijlociu şi inferior, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Argeş, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Jiului, Ialomiței, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unele râuri mici din bazinul inferior al Turului, pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe cursul Prutului și relativ staţionare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crişul Alb, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Olt inferior, Suceava, Moldova, pe cursul Siretului, pe unii afluenţi ai Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău) și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice din Moldova, în bazinul superior al Mureşului, în bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi izolat pe unele râuri din Maramureş şi din zona de munte din Muntenia,     s-au menținut fără modificări importante, cu excepția râurilor din bazinul mijlociu al Oltului și sudul Moldovei, un au fost în diminuare și restrângere.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Moraviţa la staţia hidrometrică Moraviţa (250+46)-jud. TM.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 4 din 29.01.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.01 – 30.01.2019 a fost în scădere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 30.01.2019 ora 0700 – 31.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinul inferior al Mureșului, și cursul Prutului și relativ staţionare pe celelalte râuri. Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra și pe unele râuri mici din nordul țării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, pe unele râuri din sudul și sud-vestul ţării, ca urmare a precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Se menține în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 4 din 29.01.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița şi în creştere pe sectorul Călărași – Tulcea.