Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
28.12.2021 ora 07.00 – 29.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mic, Arieș, pe cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotușului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Timișului și Oltului, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic Prut, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, bazinele inferioare ale Buzăului, Putnei și Trotușului și în creștere prin propagare pe celelalte râuri.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut, unii afluenți ai Bistriței, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde se află sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente doar pe râurile din bazinele hidrografice Argeș, Siret, Prut, bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului și pe unii afluenți ai Oltului inferior s-au menținut fără modificări importante.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Negru – Zerind (600+67)-jud.AR, Crișul Alb – Ineu (500+98)-jud.AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+45)-jud.AR, Bârzava – Partoș (50+70)-jud.TM și Moravița – Moravița (250+20)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.110 din 28.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.12.2021 – 29.12.2021 a fost în creștere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.12.2021 ora 07.00 – 30.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Alb, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Siret, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, unde vor fi relativ staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor lichide slabe prevăzute se pot înregistra pe unele râuri mici din vestul țării.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor Crișul Alb, Timiș și Bârzava.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante pe râurile din Moldova și vor fi în restrângere și diminuare pe celelalte râuri. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.110 din 28.12.2021 până la ora 16:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere e sectorul Gruia – Giurgiu şi în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.