Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.12.2020 ora 07.00 – 29.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, bazinul inferior al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, cursul inferior al Jiului, cursul superior al Oltului și cursurile mijlocii și inferioare ale Oltețului, Argeșului, Buzăului, Putnei, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor cazute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. 
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinul inferior al Argeşului și pe râurile din Dobrogea,  debitele au fost relativ staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Tur, Someș, Arieș, Jiu, Olt, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul și Rm. Sărat), bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul Crasnei. 
În interval s-a situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Teleajen la s.h. Moara Domnească (450) – jud. PH.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICA nr. 66 din 27.12.2020, până la ora 16:00
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28 – 29.12.2020 a fost în creştere, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.12.2020 ora 07.00 – 30.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursurile inferioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului și Ialomiței, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.