Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.12.2018
ora 07.00 – 29.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului și Timișului, cursurile inferioare ale Someșului, Lăpușului, Crișului Repede, Târnavelor, Begăi, Bârzavei și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor lichide slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Caraș, Nera, Cibin, unii afluenți ai Mureșului inferior, Argeșului inferior și Ialomiței inferioare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieș, Mureş mijlociu şi inferior, Bega inferior, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Trotuş şi pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, unde se situează peste mediile multianuale lunare şi sub 30% din normale pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață existente pe râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Oltului şi pe unii afluenţi mici din bazinul mijlociu şi inferior al acestuia, în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei şi Prahovei, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi pe afluenţii săi s-au menținut fără modificări importante pe râurile din nordul țării și au fost în uşoară diminuare şi restrângere pe celelalte râuri. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28 – 29.12.2018 a fost în crestere, având  valoarea de  4000  m3/s,  sub  media  multianuală   a  lunii  decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.12.2018
ora 07.00 – 30.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Crișuri, Mureș și Timiș, unde vor fi în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra pe unele râuri din nordul, estul și centrul țării.
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Cernavodă și în scădere sectorul Vadu Oii – Tulcea.