Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.11.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
28.11.2021 ora 07.00 – 29.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinul superior al Timişului unde au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane aferente și propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-70% și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, Jiu mijlociu și inferior şi pe unii afluenți ai Vişeului, Izei, Crişurilor, Oltului inferior şi Argeșului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinul superior al Bistriței (afluent al Siretului) și izolat în bazinul Someșului s-au menținut fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.11.2021 – 29.11.2021 a fost în scădere, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.11.2021 ora 07.00 – 30.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Jiu unde vor fi în creştere datorită precpitațiilor lichide prognozate şi propagării.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Caraş, Nera, Cerna debitele vor fi în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.