Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.11.2018 ora 07.00 – 29.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Siret (exceptând bazinele Bistriţa, Trotuş şi Bârlad) şi Prut şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului şi Mureșului.
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând cursul său inferior), Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând cursul său inferior), Bistriţa, Trotuş şi Bârlad au fost scădere, iar pe celelalte râuri debitele vor fi în general staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superiore ale raurilor Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău,Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișurilor, Mureșului, pe Moldova, cursul superior și mijlociu al Trotușului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, în bazinul râului Lotru, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul hidrografic Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare) și pe unii afluenți ai Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei).
Formaţiunile de gheaţă existente pe unele râuri mici din centrul şi nordul Moldovei au fost în ușoară intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.11 – 29.11.2018 a fost staţionar, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu, staționare pe sectorul Oltenița – Călărași și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.11.2018 ora 07.00 – 30.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului unde vor fi în creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă existente (gheată la maluri, năboi) vor fi în extindere şi intensificare şi vor apărea şi pe unele râuri din zonele de munte din centrul și nordul ţării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.