Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.10.2019 ora 07.00 – 29.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Timișului și Bârzavei, unde au fost în scădere ușoară.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din nordul țării și zonele de munte, ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Timiș superior, Nera, Cerna, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Ilișua, Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Strei, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.10.2019 – 29.10.2019 a fost relativ staționar, având valoarea de 2100 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staționare la Gruia și pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele și în scădere la Calafat și pe sectorul Zimnicea – Tulcea. 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.10.2019 ora 07.00 – 30.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere pe râurile din bazinele superioare: Vișeu, Iza, Someș, Crișuri, Someșul Mic, Arieș, Mureș, Târnave, Argeș, Ialomița, afluenții de dreapta ai Siretului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și unele râuri mici din bazinul mijlociu al Mureșului, ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării și relativ staționare pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar (2100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.