Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.09.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb, bazinele superioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Someșul Mic, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul inferior al Mureșului, cursurile inferioare ale Someșului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Siretului şi cursul superior al Prutului (sector Oroftiana – Rădăuţi Prut), în scădere pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Timiș și Bârzava și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat  și pe unele râuri din bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului, în bazinul Jijiei și pe unii afluenți ai Siretului inferior.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare, Bârzava, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crișului Alb, Timișului, Carașului, Jiului, Lotrului, Cibinului, unii afluenți ai Mureșului (Toplița, Răstolnița, Geoagiu, Târnava Mică, Ampoi, Sebeș, Orăștie, Strei) și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului și unii afluenți ai Trotuşului (Dofteana, Oituz).
A intrat în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020, începând cu ora 6:00.
   
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.09 – 29.09.2020 a fost în creștere, având  valoarea  de  2700 m3/s, sub   media  multianuală  a  lunii  septembrie  (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost ȋn creștere pe sectorul Gruia – Calafat şi ȋn scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Vedei, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din nordul, centrul, estul țării și zonele de munte, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020 până la ora 24:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.