Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.09.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.09.2019
ora 07.00 – 29.09.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită propagării pe cursurile inferioare ale Someşului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, relativ staţionare pe cele din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Jiu, Argeş, Ialomiţa, Prut, Olt inferior şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele Begăi, Trotuşului, pe cursurile superioare ale Someşului, Timişului, Caraşului, Nerei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Mara, Bistra, Jijia şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28–29.09.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2200  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.09.2019
ora 07.00 – 30.09.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere exceptând cursul inferior al Someşului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele Bega, Timiş, Moraviţa, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomita, Prut, Olt inferior şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia –  Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.