Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.07.2020 ora 07.00 – 29.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, cursurile mijlocii ale Someşului şi Mureşului, cursul superior al Oltului,  cursurile mijlocii şi inferioare ale Buzăului,Trotuşului, Bistriţei, Moldovei şi Sucevei şi râul Prut pe sectorul aval Oroftiana-Rădăuţi Prut unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din bazinele Bârlad, Jjia şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: la s.h. Oancea (440+4) – jud.GL și la s.h. Șivița (360+59) – jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.07 – 29.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4700 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia, în creștere pe sectorul Calafat – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.07.2020 ora 07.00 – 30.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară la Şiviţa (360+50) – jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creştere pe sectorul Bechet – Galați şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.