Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.06.2019 ora 07.00 – 29.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost creștere datorită propagării pe Bistriţa, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi, Timişului şi pe cursul Prutului pe sectorul Ungheni – Prisăcani şi în general în scădere pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Repede, Bega, Pogăniș, Jiu, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile superioare ale Mureşului, Carașului și Oltului și pe cursul inferior al Barcăului.
Se situează:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+7)-jud.GL
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Oancea (440+34)-jud. GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.06 – 29.06.2019 a fost staţionar, având valoarea de 6400 m3/s, egală cu media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
Se situează peste peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Isaccea (380+21) – jud. TL și Tulcea (320+8) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.06.2019 ora 07.00 – 30.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Timişului şi Prutului şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului
Pe râurile din Dobrogea debitele vor fi staționare.
Se vor mai situa peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435)-jud.GL și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+25)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6300 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea, cu valori cuprinse între 10-20 cm.