Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.03.2020 ora 07.00 – 29.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, afluenții de dreapta ai Siretului, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Crișului Repede, Crișului Negru, Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, Oltului, Jijiei, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului, Ialomiței, afluenții Oltului inferior și cursul superior al Prutului, în scădere pe cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creşteri de niveluri şi debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din nordul și centrul ţării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, bazinele superioare ale Firizei, Someșului Mic, Mureșului, Jiului, Gilortului, Lotrului, Oltețului, Argeșului și cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Vâlsan, Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.03.2020 – 29.03.2020 a fost  staţionar,  având   valoarea  de  4500  m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie (6700 m3 /s).   
În  aval  de  Porţile  de  Fier,  debitele  au fost în scădere.
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.03.2020 ora 07.00 – 30.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Begăi, Timișului, Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Târnavelor, Bârzavei, Carașului, Argeșului, Ialomiței, unde vor fi relativ staționare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite se pot înregistra pe unele râuri din zonele montane din vestul și nord – vestul țării, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă și cedării apei din stratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.