Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.02.2020
ora 07.00 – 29.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiţei şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului şi cursul superior al Prutului, iar pe celelalte râuri au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă) au fost în diminuare,  restrângere și eliminare.
În bazinul superior al râului Bistriţei s-au format o aglomerare de gheţuri.  
 – pe raul Dorna, com Poiana Stampei, loc. Poiana Stampei la 800 m amonte de pod Prăleni  in zona Turbariei, pe o lungime de 300m (L= 300 m). Apa curge printre gheţuri. Se menţin cele două aglomerări de gheţuri pe râul Dorna în aval de aglomerarea formată:
–  râu Dorna, com. Poiana Stampei (loc. Prăleni)  L= 700 m. Apa curge printre gheţuri.
–  râu Dorna, com. Poiana Stampei (aval 1 km  de  aglomerarea  de gheţuri Prăleni şi amonte 1 km de Podul Cosnei)  L= 500 m. Apa curge printre gheţuri.                     
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Arieș, Târnavelor, Caraș, Nera, bazinul superior al Crișului Repede, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.02.2020 – 29.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost fi în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
 
    Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.02.2020 
ora 07.00 – 01.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Jiu, Argeş, Ialomiţa, bazinele inferioare ale Oltului, Argeşului, Siretului, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului unde vor fi în creştere prin propagare.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din zonele de munte din nord – estul țării, vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Corabia, staționare la Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.