Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.01.2020 ora 07.00 – 29.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Craș, Nera, Cerna, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului, bazinele inferioare ale Târnavelor și relativ staţionare pe celelalte râuri.
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din sudul ţării, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice (cu excepția Barcăului, Crișului Negru, Begăi, Bârzavei, Cernei, Vedei, Ialomiţei, Bârladului, Prutului și a râurilor din Dobrogea) s-au menținut fără modificări importante pe râurile din Moldova și au fost în diminuare și restrângere pe celelalte râuri, chiar eliminare pe cele din Crișana și Banat.     
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Someșul Mare, Lăpuș, bazinul superior al Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Olteţ, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).  
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.01.2020 – 29.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 2650 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.01.2020 ora 07.00 – 30.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor slabe prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Timișului, bazinele inferioare ale Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei și relativ staţionare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite și pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor slabe prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice (cu excepția Barcăului, Crișului Negru, Begăi, Bârzavei, Cernei, Vedei, Ialomiţei, Bârladului, Prutului și a râurilor din Dobrogea) se vor menține fără modificări importante pe râurile din Moldova și din zonele de munte și vor fi în ușoară diminuare și restrângere pe celelalte râuri.     
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.