Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 29.01.2018 ora 07.00
 
a) RAURI
Debitele au fost în general staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal și munte.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor din ţară (exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior) au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. Podul de gheață este prezent în bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Jijia, în bazinele superioare ale Mureşului, Argeșului, Ialomiței, pe cursul superior al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bistriței, Trotușului, Bârladului şi ai Oltului superior și mijlociu.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Bega, Bârzava, Caraș, Vedea, Prahova, Buzău, Trotuș, cursurile superioare ale Izei, Someșului, Bistriței și Prutului, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cele din Dobrogea, unde au valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.01.2018 – 29.01.2018 a fost în scădere, având  valoarea  de 7000 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 29.01.2018 – 30.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vişeului, Izei, Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului şi Oltului unde vor fi în creştere uşoară datorită efectului combinat al precipitaţiior lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi diminuării formaţiunilor de gheaţă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) vor fi în diminuare și restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.