Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
27.12.2021 ora 07.00 – 28.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, bazinele superioare ale Buzăului, Trotușului şi Bistriței, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Moldova, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului, Trotușului, Bistriței, Prutului, cursurile inferioare ale Vedei, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Bega, Timiș, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Putna, Trotuș, bazinul superior și mijlociu al Oltului, unii afluenți ai Bistriței (Dorna, Neagra, Bistricioara), cursurile inferioare ale Cernei, Nerei şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (predominant gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, exceptând cele din Moldova, unde s-au menținut fără modificări importante.
Se situează peste:
-COTELE DE INUNDAȚIE râul Crișul Alb la stația hidrometrică Gurahonț (200+56)-AR.
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crişul Alb – Vata de Jos (350+88)-jud. HD, Crișul Alb – Ineu (500+14)-jud.AR, Crișul Negru – Șuștiu (170+6)-jud.BH, Crişul Negru – Tinca (350+36)-jud.BH, Crişul Negru – Talpoş (680+60)-jud.BH, Crișul Negru – Zerind (600+49)-jud.AR, Briheni – Șuștiu (175+9)-jud.BH, Chizdia – Ghizela (250+28)- jud.CS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Ocna Mureș (430+10)-jud. AB, Bistra – Voislova Bucovei (100+22)-jud. CS, Bistra – Obreja (85+51)- jud.CS, Sucu – Poiana Mărului (70+2)- jud.CS, Sașa – Poieni (50)- jud.TM, Valea Mare – Reșița (130+10)- jud.CS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.109 din 27.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.12.2021 – 28.12.2021 a fost staționar, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.12.2021 ora 07.00 – 29.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Siret, bazinele inferioare ale Vedei, Argeșului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, unde vor fi în scădere.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior şi a precipitațiilor în curs şi celor prognozate, se vor situa peste COTELE DE APĂRARE cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari din Crişana şi Banat precum şi a afluenților acestora.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în restrângere, diminuare și eliminare. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.109 din 27.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere e sectorul Gruia – Corabia şi în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.