Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.12.2020 ora 07.00 – 28.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomița, Buzău.
Pe râurile din bazinele Vedea, Prut, Argeş inferior debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Siret (exceptând Bârladul și Rm. Sărat), bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Mureșului și Jiului,  pe cursurile superioare ale Argeșului și Ialomiței și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Rm. Sărat și Bârlad. 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+6) jud. SM, ca urmare a deversărilor controlate, Sălătrucel – Berislăveşti (10+10)-jud.VL
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICA nr. 66 din 27.12.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27 – 28.12.2020 a fost în creştere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.12.2020 ora 07.00 – 29.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe cursurile mijlocii şi inferiaore ale râurilor: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomița, Buzău, relativ staționare pe cele din bazinele Crasna, Barcău, Vedea şi Prut şi în scădere pe celelalte râuri. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.