Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.11.2020 ora 07.00 – 28.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele Bistriţei şi Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului, debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în bazinele Vişeului, Izei, Turului, pe cursul superior al Lăpuşului şi în bazinele superioare ale Someşului Cald, Someșului Mare, Crișului Repede, Mureșului, Olt, Buzăului, Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară extindere si intensificare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, cursurile superioare ale Trotușului și Siretului, cursul inferior ale Begăi și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Lăpuș, Bega Veche, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.11 – 28.11.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea și Brăila – Tulcea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Vadu Oii.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.11.2020 ora 07.00 – 29.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheată) existente, vor fi în uşoară extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Olteniţa, în creștere pe sectorul Călăraşi – Galați şi relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.