Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.09.2019 ora 07.00

 

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.09.2019 ora 07.00 – 28.09.2019 ora 07.00
 
a)  RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele: Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad şi doar prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crişurilor, Mureşului, Siretului, pe cursurile inferioare ale Vişeului, Izei, Crasnei, Arieşului, Târnavelor, Begăi, Timişului, Sucevei şi Moldovei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, pe cursul Prutului, pe cursul superior al Siretului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, debitele au fost relativ staţionare şi în scădere pe celelalte râuri.
 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele Begăi, Trotuşului, pe cursurile superioare ale Someşului, Timişului, Caraşului, Nerei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Mara, Bistra, Jijia şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu).
În interval au fost emise 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27–28.09.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2200  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).  
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.09.2019 ora 07.00 – 29.09.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Siretului, Bârladului şi cursurile inferioare ale Someşului, Crişurilor, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat şi Buzăului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cursul Prutului, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din nordul, vestul şi centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE
  
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.