Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Jiului și doar prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Siretului și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare.
S-au înregistrat scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de niveluri și debite pe unele râuri mici din zona de munte din nordul și centrul țării, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă şi mai importante cantitativ, căzute în interval.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Vedea, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, în bazinele superioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Jiului, Trotuşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureșului, Begăi, Siretului și Prutului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul Bârladului, Turului și pe afluenții Jijiei.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 26.08.2018.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.08 – 28.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 2200 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.08.2018 – 29.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Mureș, Jiu, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Siretului și pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staționare, exceptând Turul și bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Caraș, Nera și Cerna, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri mai însemnate pe unele râuri mici din zonele de munte cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENȚIE, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai importante cantitativ, prognozate.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 26.08.2018 până la ora 1000.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.