Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.07.2020 ora 07.00 – 28.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Bârlad, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele Iza, Tur, Lăpuș, Târnava Mare, Bârzava, Suceava, bazinul superior și mijlociu al Moldovei și bazinul mijlociu al Oltului, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Bistrița, Suceava, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinul superior al Trotușului, pe Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Bârzava la s.h. Partoș (50+14) – jud. TM și râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: la s.h. Oancea (440+12) – jud.GL și la s.h. Șivița (360+64) – jud. GL.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite și formarea de viituri rapide cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul și nord – estul țării, datorită precipitațiilor torențiale , cu caracter de aversă căzute în interval.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sărișor – Panaci (80+29) – jud. SV și Suha – Stulpicani (120) – jud. SV
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.07 – 28.07.2020 a fost staţionar, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia, în creștere pe sectorul Calafat – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.07.2020 ora 07.00 – 29.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, creșteri semnificative de niveluri și debite și formarea de viituri rapide pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, datorită precipitațiilor , cu caracter de aversă, temporar accentuate, prognozate.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează : la s.h. Oancea (440+5) – jud.GL şi la Şiviţa (360+60) – jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creştere pe sectorul Bechet – Galați şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.