Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri unde au fost relativ staţionare şi cursul inferor al Someşului, cursul Siretului – amonte Adjudul Vechi şi cursul Prutului – amonte Stânca Costeşti unde au fost în scădere.
În interval s-au situat:
– peste COTELE DE ATENȚIE – râurile la stațiile hidrometrice: Orăștie – Grădiștea de Munte (65+5) – jud. AR, Homorodul Mic – Lueta (100)-jud.HR, Ialomicioara Fieni (300+5)-jud.DB şi Runcu (450+60)-jud.DB; 
Se situează peste:
COTA DE ATENŢIE râul Miletin la staţia hidrometrică Şipote (150+19)- jud.IS.
În interval au fost emise patru ATENŢIONARI şi patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 27.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27 – 28.07.2018 a fost În creştere având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.07.2018 – 29.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râuri mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE mai ales pe cel din sudul, centrul și estul țării.
Se menţine AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 27.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creștere.