Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.06.2020 ora 07.00 – 28.06.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului și Jiului, cursul Prutului –  aval Stânca-aval şi cursurile inferioare ale Jijiei şi Sitnei, unde au fost în creştere prin propagare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, datorită precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de scurtă durată,  însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
COTELE DE PERICOL  râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Stânca-aval (375+72)-Jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Drânceni (630+20) – Jud.VS şi Prut – Prisăcani (520+37) – Jud.IS.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Tur – Micula (270+10) – Jud.SM, Sașa – Poieni (50) – Jud. TM, Timiș – Grăniceri (600+86) – Jud. TM, Prut – Ungheni (460+102) – Jud.IS, Prut – Rădăuţi Prut (290+40) – Jud.BT, Prut – Fălciu (500+20) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+22) – Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+46) – Jud.IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 25 din 27.06.2020.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.06 – 28.06.2020 a fost în creştere, având valoarea de 9600 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.06.2020 ora 07.00 – 29.06.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând Prutul (aval Stânca-aval) şi cursul inferior al Jiului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale pe unele rauri mici din vestul, centrul și nordul țării, datorită averselor de scurtă durată, temporar accentuate, prognozate.
Ca urmare a propagării viiturii pe râul Prut se vor situa peste:
COTELE DE PERICOL  râul la stațiile hidrometrice: Prut – Stânca Aval (375+60) – jud. BT
COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Drânceni (630+45) – jud. VS, Prut – Prisăcani (520+60) – jud. IS,
COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Timiș – Grăniceri (600+40) – Jud. TM, Prut – Ungheni (460+110) – jud.IS, Prut – Fălciu (500+30) – jud. VS, Prut Oancea (440+30) – jud. GL și Jijia – Chipereşti (400+50) – Jud.IS. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 25 din 27.06.2020.

 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (9200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia și în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.