Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.05.2019 ora 07.00 – 28.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superiore şi mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Timişului, Begăi, Bârzavei, bazinul inferior al Oltului şi cursul superior şi inferior al Prutului unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.  
Pe râurile din Dobrogea debitele au fost staţionare.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+20)-jud.SM
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+81)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+60)-jud. SM, Prut – Fălciu (500+26)-jud. VS, Prut – Oancea (440+38)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+49)-jud.GL. 
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Ialomiţei, bazinul superior al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr 21 din 27.05.2019
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.05 – 28.05.2019 a fost în creştere, având valoarea de 8700 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Corabia – Giurgiu, în scădere pe sectoarele Calafat – Bechet și Oltenița – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
La stația hidrometrică (ora 18:00) Isaccea – jud. TL nivelul se menține peste FAZA I DE APĂRARE (380+9).
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.05.2019 ora 07.00 – 29.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării, pe râurile din jumătatea de vest si relativ staţionare pe restul râurilor.
Sunt posibile creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE ATENȚIE  râurile Tur, Crasna şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 60 cm.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (9000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat, Zimnicea – Giurgiu şI staționare pe sectoarele Bechet – Tr. Măgurele şi Olteniţa – Tulcea.
Nivelul se va situa peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea-jud.TL.