Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.04.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.04.2021 ora 07.00 – 28.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, bazinul superior al Mureșului unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişuri, Bârzava, Prahova, bazinul mijlociu al Oltului, pe cursurile superioare ale Trotuşului, Bistriţei și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.04.2021 – 28.04.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Vadu Oii, în creștere la Calafat și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.04.2021 ora 07.00 – 29.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someș, Bârlad, Prut, bazinul superior al Mureșului și bazinul superior și mijlociu al Siretului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Mureșului și Trotușului ca urmare a precipitațiilor prognozate, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Tr.Măgurele – Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet  – Corabia.