Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.03.2020 ora 07.00 – 28.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Olteţului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) prezente, izolat, în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) în bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, pe unii afluenţi ai Mureşului superior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Barcău, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu) şi ai Argeşului (Vâlsan, Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă  au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.03.2020 – 28.03.2020 a fost  staţionar,  având   valoarea  de  4500  m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie (6700 m3 /s).   
În  aval  de  Porţile  de  Fier,  debitele  au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.03.2020 ora 07.00 – 29.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Mureşului unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici aferente zonelor de deal şi munte, datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Corabia – Tulcea şi în creştere la Bechet.