Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
27.02.2021 ora 07.00 – 28.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, cursul Siretului, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, bazinele superioare ale Vedei, Argeşului, Ialomiței, Buzăului, Prutului şi pe afluenții acestuia din bazinul superior, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe cursul inferior al Mureşului debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râul Răstolița, în bazinele superioare ale râurilor: Moldova, Bistriţa, Tazlău, Jijia, izolat pe unele râuri din bazinele superioare ale Oltului şi Lotrului şi pe unii afluenți din bazinul superior al Prutului, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Târnave, Bega, Bistra, Cerna, Vedea, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş mijlociu şi inferior, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul mijlociu și inferior al Jijiei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.02.2021 – 28.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 7200 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.02.2021 ora 07.00 – 01.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Bârlad, bazinele inferioare ale Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiței, Prutului şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Pe cursul inferior al Mureşului debitele vor fi în uşoară scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite şi pe alte râuri din zona montană din nordul şi centrul țării, datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din statul de zăpadă şi propagării.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente, vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7000 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.