Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.02.2020 ora 07.00 – 28.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor în curs, celor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, iar pe celelalte râuri au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei au fost în diminuare,  restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Carașului, Nerei, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.02.2020 – 28.02.2020 a fost staţionar, având valoarea de 4200 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.02.2020 ora 07.00 – 29.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timişului, Bârzavei, Caraşului, Nerei, Cernei și afluenţilor de dreapta ai Siretului, unde vor fi în scădere și râurile din bazinele Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad, Prut şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente în bazinele superioare ale Moldovei și Bistriței vor fi în restrângere şi eliminare
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Bechet – Tulcea şi în creştere la Calafat.