Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.01.2021 ora 07.00 – 28.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Alb, Jiului, Oltețului, Vedei, Ialomiței, Buzăului și Bârladului unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinul inferior al Oltului și bazinele mijlocii și inferioare ale Vedei, Argeșului și Ialomiței, debitele au fost în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente pe râurile din Moldova și estul Transilvaniei au fost în extindere și intensificare, iar cele existente pe râurile din Maramureș și nordul Transilvaniei s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi pe cursurile superioare ale Mureșului și Bistriței (afluent al Siretului).
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se  situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+30)-jud. SM (sector îndiguit)
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crasna – Domanești (400+58)-jud. SM și Berveni (490+12)-jud. SM și Crișul Alb – Chișineu Criș (600+14)-jud. AR, (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.01.2021 – 28.01.2021 a fost în creștere,  având  valoarea  de  6400 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.01.2021 ora 07.00 – 29.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în ușoară extindere și intensificare.
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Micula (270+25)-jud. SM, Crasna – Domanești (400+45)-jud. SM și Berveni (490+5)-jud. SM, (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii, staţionare pe sectorul Brăila – Galaţi și în scădere pe sectorul Isaccea – Tulcea.