Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.01.2020 ora 07.00 – 28.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, exceptând cursurile râurilor Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Cerna,  Vedea, Ialomiţa, Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Nerei, Jiului și Trotușului, cursurile inferioare ale Mureșului şi Argeşului şi râurile din Dobrogea, s-au menținut fără modificări importante.
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Crişului Repede, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Olteţ, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.01.2020 – 28.01.2020 a fost staţionar, având valoarea de 2700 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.01.2020 ora 07.00 – 29.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor lichide prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna.
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din nordul, centrul şi vestul ţării, datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice vor fi în diminuare și ușoară restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară scădere (2650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.