Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 28.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal și munte din Crişana şi Banat.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor din ţară (exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior) s-au menținut fără modificări importante. Podul de gheață este prezent în bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Jijia, în bazinele superioare ale Mureşului, Argeșului, Ialomiței, pe cursul superior al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bistriței, Trotușului, Bârladului şi ai Oltului superior și mijlociu.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Bega, Bârzava, Caraș, Vedea, Prahova, Buzău, Trotuș, cursurile superioare ale Izei, Someșului, Bistriței și Prutului, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cele din Dobrogea, unde au valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 27.01.2018 – 28.01.2018 a fost în scădere, având  valoarea  de 7100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Olteniţa – Tulcea şi staţionare pe sectorul Corabia – Giurgiu.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 28.01.2018 – 29.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri  din zonele de deal și munte din jumătatea de vest a țării, datorită efectului combinat al precipitaţiior lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă)  se vor menține fără modificări importante pe bazinele superioare ale râurilor din sudul şi centru ţării şi pe cele din bazinele Siretului şi Prutului şi vor fi în ușoară diminuare și restrângere pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Tr.Măgurele şi Călăraşi – Tulcea şi staţionare pe sectorul Zimnicea – Olteniţa.