Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost staționare, exceptând unele râuri mici din zonele de deal şi munte din vestul centrul şi nord-vestul ţarii unde au fost în uşoară creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Pe cursurile inferioare ale Crişurilor şi Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere, iar pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului au fost în creştere datorită propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, în bazinul râului Lotru, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare) și pe unii afluenți ai Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei).
Formaţiunile de gheaţă existente pe unele râuri mici din centrul şi nordul Moldovei s-au menţinut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.11 – 27.11.2018 a fost staţionar, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.11.2018 ora 07.00 – 28.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare. 
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din jumătatea de sud a ţării datorită precipitaţiilor lichide prognozate şi propagării.
Formaţiunile de gheaţă existente (gheată la maluri, năboi) vor fi în extindere şi intensificare şi vor apărea şi pe unele râuri din zonele de munte din centrul ţării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.