Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.07.2020 ora 07.00 – 27.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, pe cursul mijlociu şi inferior al Jiului şi pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Bistriţei.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crişul Alb, Arieș, Timiș, Bârzava, Caraş, Nera, Jiu, Bistrița, Trotuș, pe cursurile Mureșului și Prutului, în bazinul superior şi mijlociu al Ialomiţei, pe cursul inferior al Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: la s.h. Oancea (440+20) – jud.GL și la s.h. Șivița (360+68) – jud. GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 24.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.07 – 27.07.2020 a fost staţionar, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Vadu Oii și în scădere pe sectoarele Bechet – Zimnicea și Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.07.2020 ora 07.00 – 28.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Suceava, Moldova, bazinul superior al Bistriței, bazinul mijlociu și inferior al Timișului, cursul inferior al Jiului și afluenții Mureșului inferior.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte în special din nordul, centrul și vestul ţării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează : la s.h. Oancea (440+8) – jud.GL şi la Şiviţa (360+62) – jud. GL.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 24.07.2020 până la ora 10:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Oltenița – Galați, staționare la Corabia şi în scădere pe sectoarele Tr.Măgurele – Giurgiu şi Isaccea – Tulcea.