Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.05.2019 ora 07.00 – 27.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Prutului, cursul mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Moldovei, Trotușului, Buzăului și Bârladului și cursurile inferioare ale Mureșului, Sucevei și Bistriței unde au fost în creștere datorită propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, afluenții Oltului inferior și cele din Dobrogea, debitele au fost staționare.
COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+28)-jud.SM şi 
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+10)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+90)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+53)-jud. SM, Prut – Fălciu (500+21)-jud. VS, Prut – Oancea (440+31)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+44)-jud.GL. 
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Ialomiţei, bazinul superior al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.05 – 27.05.2019 a fost în creştere, având valoarea de 8400 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, în scădere pe sectorul Zimnicea – Galați și staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Nivelul se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea-jud.TL.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.05.2019 ora 07.00 – 28.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării și numai prin propagare pe cursul Prutului și cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, afluenții Oltului inferior și cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare.
Sunt posibile creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTA DE  INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula cu 10 cm și  peste COTELE DE ATENȚIE  râurile Tur, Crasna şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 90 cm.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (8700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea, în scădere pe sectorul Giurgiu – Isaccea și staționare la Tulcea.
Nivelul se va situa peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea-jud.TL.