Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.04.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.04.2021 ora 07.00 – 27.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Siret şi Prut (exceptând cursul superior) unde au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnava Mică,  Bârzava, Prahova, bazinul mijlociu al Oltului, pe cursurile superioare ale Buzăului, Putnei, Trotuşului, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, pe cursurile mijlocii ale Moldovei şi Bistriței și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, pe afluenții Prutului, unii afluenți ai Jiului inferior şi pe afluenții Argeşului superior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.04.2021 – 27.04.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.04.2021 ora 07.00 – 28.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Siret, Prut și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte datorită precipitațiior prognozate. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia –Brăila şi relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.