Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.04.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Bistriței, Moldovei și Sucevei datorită precipitațiilor sub formă de aversă, înregistrate și propagării și doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval s-au produs pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza şi Someş.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior al Bistriţei şi pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Bârlad și Jijia.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOME IMEDIATE. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.04 – 27.04.2018 a fost în scădere, având valoarea de 8100 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Isaccea și Tulcea  – jud. TL.
 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 17.04.2018.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.04.2018 – 28.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele superioare ale Mureșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Bistriței, Moldovei și Sucevei debitele vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din sudul și sud-estul țării și din zonele de munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor mai situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea, județul Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 17.04.2018.