Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
26.03.2020 ora 07.00 – 27.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Jiului şi cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă  au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Vişeului și în bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, pe unii afluenţi ai Mureşului superior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Barcău, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Olteţ, Cungrișoara, Beica, Mamu) şi ai Argeşului (Râul Doamnei, Argeşel).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.03.2020 – 27.03.2020 a fost  în scădere,  având  valoarea  de  4500  m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie (6700 m3 /s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat– Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.03.2020 ora 07.00– 28.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici aferente zonelor de deal şi munte, datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi), existente izolat pe unele râuri mici din zonele de munte din nordul țării vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.