Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
26.02.2021 ora 07.00 – 27.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursul Siretului, cursul superior al Prutului și cursul superior și mijlociu al Jijiei, unde au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Târnavelor, Begăi, Timișului, Bârzavei, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Mureșului debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râul Răstolița, în bazinele superioare ale râurilor: Moldova, Bistriţa, Tazlău, Jijia, izolat pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Oltului şi pe cursul superior şi mijlociu al Prutului, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crişuri, Arieș, Târnave, Bega, Bistra, Vedea, cursul Prutului, cursul mijlociu al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Jijiei, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului, unii afluenți mici ai Jiului din bazinul mijlociu și inferior unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat, Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domăneşti (400+7)-jud.SM şi Berveni (490+8)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.02.2021 – 27.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 7400 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.02.2021 ora 07.00 – 28.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Târnave, Jijia,  bazinul superior al Mureșului, cursul Siretului și afluenții săi de dreapta și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor prognozate și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava și pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului, debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite şi pe alte râuri din zona montană ca urmare a cedării apei din statul de zăpadă şi propagării.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente, vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7200 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.