Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.02.2020 ora 07.00 – 27.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, bazinele superioare ale Moldovei și Bistriței și cursul superior al Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval, sub formă de aversă, și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de munte din Maramureș, Banat și Transilvania.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat și pe unele râuri din zonele montane din sudul și estul țării.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi izolat pe unii afluenţi mici ai Oltului au fost în diminuare,  restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Carașului, Nerei, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
În interval au fost emise trei Atenționări Hidrologice pentru Fenomene Imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.02.2020 – 27.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și  Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Corabia.
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.02.2020 ora 07.00 – 28.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Someșului Mic, Arieșului și Bistriței, unde vor fi în scădere și râurile din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Jijiei, Bârladului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare pe unii afluenţi mici ai Oltului și în bazinul superior al Moldovei și se vor menține fără modificări importante pe râurile din bazinul superior al Bistriței. Se va intensifica curgerea de năboi pe râurile mici din zonele montane.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staţionar (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.