Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere uşoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) au fost în extindere și intensificare şi sunt prezente pe majoritatea râurilor din nordul, estul ţării şi doar izolat în celelalte bazine.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.02.2018 – 27.02.2018 a fost staţionar, având  valoarea de 6400 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Cernavodă – Tulcea și staționare pe sectorul Oltenița – Călărași.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.02.2018 – 28.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere.