Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
26.01.2021 ora 07.00 – 27.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Barcău, Crişuri, Mureş, Târnave, Bega, Timiş, Cerna, Vedea, Argeş, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, cursurile inferioare ale Bârzavei, Moraviței, Caraşului,  Nerei şi Jiului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere, diminuare şi eliminare, exceptând cele existente pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, pe afluenţii Buzăului şi Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului unde s-au menţinut fără modificări importante. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+48)-jud. SM (sector îndiguit).
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+28)-jud.SM,   Tur – Turulung (360+28)-jud. SM (sector îndiguit), Crasna – Domanești (400+63)-jud. SM (sector îndiguit) şi Crasna –  Berveni (490+28)-jud. SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.01.2021 – 27.01.2021 a fost în creștere,  având  valoarea  de  5600 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.01.2021 ora 07.00 – 28.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crişuri, Bega, Timiş, Argeş, Ialomița, Buzău şi Bârlad, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.
Se vor situa peste
COTA DE INUNDATIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+20)-jud. SM;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+10)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+10)-jud. SM (sector îndiguit) și Crasna – Domăneşti (400+40)-jud.SM (sector îndiguit) şi Crasna –  Berveni (490+5)-jud. SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.