Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.01.2020 ora 07.00 – 27.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Cerna,  Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Nerei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței, Ialomiţei și Trotușului și cursurile inferioare ale Mureșului și Siretului) au fost în uşoară diminuare.
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Iza,Tur, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Crişului Repede, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârcinov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.01.2020 – 27.01.2020 a fost în scădere,  având valoarea de 2700 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.01.2020 ora 07.00 – 28.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din baziele: Timiş, Bega, Moraviţa, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi afluenţii de stănga ai Mureşului inferior, unde vor fi în creştere uşoară ca urmare a precipitaţiilor lichide prognozate şi propagării 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice  vor fi în diminuare și ușoară restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.