Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
26.01.2019 ora 07.00 – 27.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea și numai prin propagare pe cursul mijlociu si inferior al Someșului și cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice:Siret, Prut, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri  în general în  scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orlea – Celei (180+24)-jud. GJ, Teslui – Teslui (250+48)-jud. OT și Vedea – Buzești (350+28)-jud. OT.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Bârzava, Caraș, Argeș, Olt mijlociu si inferior, bazinul superior si mijlociu al Ialomiţei, Suceava, Moldova, pe cursul Siretului, pe unii afluenţi ai Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău) şi sub 30% din mediile multianuale pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega Veche, Nera, Olt, Siret, Prut, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, s-au menținut fără modificări importante, exceptând râurile din nordul țării unde au fost în ușoară intensificare. 
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș – Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. 
Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 90% din lungime.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 3 din 26.01.2019, iar în interval a fost emisă o Atenționare hidrologică de fenomene imediate pentru bazinul hidrografic Vedea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.01 – 27.01.2019 a fost staționar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
27.01.2019 ora 07.00 – 28.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și Jiului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut și bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri mici din bazinele Olt inferior și Vedea, datorită cedării apei din stratul de zăpadă și precipitațiilor lichide prognozate.
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante pe râurile din nordul țării și vor fi în diminuare și restrângere pe celelalte râuri.
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 3 din 26.01.2019 și Atenționarea hidrologică pentru fenomene imediate aferentă bazinului Vedea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staţionare pe sectorul Bechet – Călăraşi şi în creştere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.