Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 27.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, cursurile inferioare ale Someșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, unde au fost în scădere ușoară.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din vestul țării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor din ţară (exceptând sudul Crișanei) s-au menținut fără modificări importante, exceptând unele râuri din zonele de deal și munte, în special din vestul țării, unde au fost în ușoară diminuare și restrângere.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Bega, Bârzava, Caraș, Vedea, Prahova, Buzău, Trotuș, cursurile superioare ale Izei, Someșului, Bistriței și Prutului, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cele din Dobrogea, unde au valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.01.2018 – 27.01.2018 a fost  în scădere, având  valoarea  de 7200 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În  aval  de  Porţile  de  Fier  debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Bechet.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 27.01.2018 – 28.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, unde vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe râurile mici din zonele de deal și munte, în special din vestul țării datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor din ţară (exceptând sudul Crișanei) se vor menține fără modificări importante, exceptând unele râuri din zonele de deal și munte, în special din vestul țării, unde vor fi în ușoară diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar (7200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi în creștere ușoară pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele.